Creatie Publicitara
Signalistica
Tiparituri
Promotionale
Tehnologie
Publicitate
Software
Panouri Publicitare
Identitate Vizuala Grafica De Productie Grafica De Tiparituri Dezvoltare Web Scanare Si Arhivare Digitala
Casete Luminoase Litere Si Semne Volumetrice Sisteme Prolight Mobilier Comercial Directionale Panouri Displayuri Rollup Si People Stopper Steaguri Copertine Proiecte Speciale Totemuri Tub Gaz Spectral Signalistica Dinamica
Tipar Digital Si Offset
Textile Personalizate Agende Personalizate Obiecte Personalizate
Cnc Routing Laser Cutting Plotter Big Printer
Meshuri Si Bannere Inscriptionari Auto Decorari Vitrine Print De Mari Dimensiuni Panouri Publicitare
Soft Restaurante
Lista Panouri
Pliante Mape Carti De Vizita Calendare Meniuri Cataloage Si Brosuri Autocolante Flyere Coli Cu Antet Invitatii Felicitari Afise Diplome
Magazine Virtuale
Plexic Poliplan Alucobond
Polistiren Extrudat Construite
Reclama Outdoor | Industriale | Informative
Suporti De Birou Displayuri Sisteme De Afisaj
Rollup People Stopper
Pliante Mape Carti De Vizita Meniuri Cataloage Si Brosuri Calendare Autocolante Flyere Coli Cu Antet Invitatii Felicitari Afise Diplome
Cutting Plotter Termotransfer Policromie Serigrafie
Policromie Folio Embossat Si Timbru Sec Serigrafie
Serigrafie Si Tampografie Gravura Laser
Meshuri Bannere

Legislatie - pagina 1

Vă prezentăm actele normative pe baza cărora funcţionează unităţile protejate:

1. Legea 448/2006 (republicată)

2. HG 268/2007 (normele metodologice de aplicare a legii 448)

3. OUG 86/2008 (de modificare a legii 448)

4. Ordinul 590/2008 (aprobarea instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din legea 448)

Pentru a vă facilita parcurgerea textelor, vă prezentăm mai jos doar extrasele de lege care fac referire la unităţile protejate:

1. Legea 448/2006 (republicată)

Art. 78 (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.

„ [...] care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de 4 %“

Art. (2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi .

Art. (3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii :

„Să achiziţioneze bunuri şi servicii de la unităţi protejate autorizate“

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu sumă datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a)

2. HG 268/2007 (normele metodologice de aplicare a legii 448)

Art. 43 În sensul art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate se realizează lunar, în baza unui contract , însoţit de factură şi de dovada plăţii.

3. OUG 86/2008 (de modificare a legii 448)

Art. 78 alin. (3), lit. b) din legea 448/2006 va avea următorul cuprins: să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate , pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat , în condiţiile prevăzute la lit. a).

4. Ordinul 590/2008 (aprobarea instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din legea 448)

Art. 1 Suma datorată de autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, sau achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate , pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat , se declară la poziţia 25 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu completările ulterioare.

Art. 2 (1) Numărul de angajaţi care se ia în calcul este numărul mediu de angajaţi din lună.

Art. 2 (2) Se determină numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluşi salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.

Art. 2 (3) Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă vor fi incluşi în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă.

“achiziţionând produse sau servicii [...] în sumă mai mare decât suma datorată [...] diferenţa în plus se reportează în luna următoare”

Art. 3 Procentul de 4% rezultat conform legii va fi un număr format din două zecimale, care se va înmulţi cu 50% din salariul minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului în vigoare în luna pentru care se plăteşte.

Art. 4 Achiziţionarea produselor de la unităţile protejate poate fi parţială, existând posibilitatea plăţii doar a sumei neacoperite până la cea stabilită potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5 În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate potrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorată bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenţa de sumă.

Art. 6 În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate potrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de stat, iar, în sensul diminuării de plată.


Continuare...